Stasia - Azaleas

stasia azaleas cover art front

stasia azaleas cover art back

Album Art concept and design for Stasia - Azaleas EP release using custom photo images. Photos by Pollysplayground Photography.